BMW iX1 新車主常見問題集|車Cam破保?|易通行貼邊個位?|iX1做SHP定PPF?

今次,我地決定唔好剩係講SHP同PPF,最近很多準 BMW iX1 車主向我們查詢,除了最常見的做 SHP 還是 PPF,還有很多新車落地的常見問題,當中包括: – 裝車Cam會否破保? – 貼玻璃隔熱膜先還是裝車Cam先? – 易通行貼邊個位置最好? – BMW iX1做SHP效果係點? – PPF做光面定啞面好? – 啞面PPF是否比較容易打理 有見及此,今次片長19分鐘!一次過解答大家!

相關文章