PPF咁既手工 你收唔收貨? BMW i4撕走全車PPF重新貼過

有時很難怪客人經常擔心貼 PPF 會否披口彈邊。老實說,如果這部車是我們的 PPF 施工質素,我們應該早就臭名遠播了… 這部 BMW i4 的 PPF 手工質素如何?為何這部車會落入我們手上?這段影片就 show 俾大家睇!

相關文章