Tesla Model 3 五種顏色各自的車漆保護方案

Tesla 有 5 種車漆顏色,分別為珍珠白、純黑、夜銀、深藍及紅色。想新車 keep 住立立令,各種車漆顏色的車漆保護方案各有不同。如未買車的你,可先參考以下各種車漆的特性,再決定哪一種顏色。如已經買車,可在下方直接跳到自己的車漆顏色了解詳情。

珍珠白

這是最 common 的顏色,亦無需額外加錢,所以街上出現頻率最多。以車漆硬度計是 5 種顏色中最硬的,定期高壓水人手泡沫洗車的話,車漆可以保持新淨。

PPF 最大的優勢就是防碎石及耐刮花的超強物理保護,而白色車除了比較硬外,白色車先天上花痕都比其他車漆不容易察覺,所以 PPF 於 Tesla 珍珠白色的優勢不及其他車漆顏色,此外貼 PPF 始終都會有邊位入塵的機會,灰塵在白色車會更明顯,長泊露天一年左右 PPF 亦會有少少變黃,所以除非你很常行 Highway 或怕被碎石彈花車漆,否則白色車我們一般建議做 Coating 鍍膜多於 PPF 的。

↑ 更多珍珠白的完成品圖片 按此

純黑

純黑跟珍珠白情況剛剛相反,純黑色是 Tesla 5 種車漆中最軟的,手指捽都會花 (可參考這條影片),所以被停車場清水抹車的話可說是必花無疑。如果未做任何車漆保護的話,建議小心選擇具質素的洗車店,因為洗車手套及抹車毛巾粗少少都有機會抹花,又或者建議平日主要到touchless wash,然後每兩至三星期才做一次高壓水泡沫人手洗車。門抽位置都要特別留意,開門抽被指甲刮到車漆的話必花無疑的。

至於車漆保護方面,黑色車先天上花痕非常容易察覺,所以純黑色車我們強烈建議貼 PPF,因為 PPF 的超強保護性正好彌補純黑色車漆軟的缺點,而白色車入塵出現黑邊亦不會察覺。

那做鍍膜又如何?當然比沒有做好,鍍膜的好處為容易打理,抗水力強,所以可延緩被毛巾抹花車漆的時間,但留意,純黑色車就算做完鍍膜,打理不當都仍然會非常容易刮花,如果任何車漆保護都沒有的話就花得更嚴重。

↑ 更多純黑的完成品圖片 按此

夜銀、深藍及紅色

夜銀的車漆硬度僅次於珍珠白,假設硬度 10 分為滿分的話,珍珠白有 10 分,黑色 3 分,夜銀都有 8 分,深藍及紅色則值 6 分。你可以因應自己日常的用車情況選擇鍍膜或 PPF,如經常行 Highway 的話,可選擇 PPF,因為這三種色都有銀色的閃粉做底漆,即使有汚漬都不像白色車或純黑車般容易察覺,正常一般護理下 PPF 都已經可以有非常亮澤的效果。

如追求日常容易打理,不太擔心碎石的話,鍍膜亦無問題,但深藍及紅色車漆洗車時則要比較講究。

↑ 更多夜銀的完成品圖片 按此

↑ 更多深藍的完成品圖片 按此

↑ 更多紅色的完成品圖片 按此

特別留意:如泊露天、少時間打理的話

如果你日間泊露天,沾染灰塵時間遠多於泊室內,如果想 PPF keep 得好,建議每星期最少一次泡沫洗車,尤其落完雨,PPF 上的灰塵汚漬積得越耐就越難洗,會令 PPF 淨度降低,PPF 唔怕刮花,但係怕汚糟。另外白色車的話一年左右 PPF 點都會有輕微變黃,任何一個 PPF 牌子都會。

相反,如果你一星期未必洗到一次車的話,我們會建議你選擇鍍膜,因為鍍膜勝在易打理,能夠幫你洗車時容易清除汚漬。

想了解更多車輛護理及鍍膜相關問題,歡迎 Facebook Inbox 聯絡我們。

相關文章