Tesla Model 3 Highland正式交車!新車質素如何?Tesla Vision準唔準?收車有咩要注意?

Tesla Model 3 Highland 終於正式交車!感謝客人支持,我們亦趁機全車做一次inspection,究竟新版Model 3交車質素如何?安全起見我們今次亦測試了Tesla Vision到底是否可靠,另外大家去Tesla收車時有咩需要注意?不妨留意我們這段影片。

相關文章